Eğitmenler

Prof. Dr. Saadet Arsan

Ankara Ünversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bİlimleri Bölümleri

Doğum Tarihi: 31.03.1959 | Doğum yeri: Afyon | Medeni hali: Evli, 2 çocuklu

Eğitim durumu:

İstanbul Amerikan Robert Koleji, 1974-1977 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1977-1983 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Uzmanlık Eğitimi, 1985-1990 | İsveç, Uppsala Üniversitesi, Perinatoloji-Neonatoloji Departmanı, Araştırma Asistanlığı, 1990-1991 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Neonatoloji Yandal Uzmanlık Eğitimi, 1991-1993 | İtalya, Trieste, Istuto per L’infanzia, WHO Collaborating Centre for Maternal and Child Health: Perinatal sağlık alanında uygun teknoloji kullanımı kursu, Ekim 1996 | ABD, Michigan, Wayne State Üniversitesi, Neonatoloji Departmanı: Konuk Yandal Uzmanlığı, Haziran 1997

Akademik ünvan ve konumlar:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD: Yardımcı doçent, 1993-1995 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD: Doçent, 1995-2001 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD: Profesör, 2001- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı, 2000-2007 ve Haziran-Ekim 2011 |Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi: 2002 |ÖSYM, Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) Soru Komisyonu üyesi, 2008- | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kariyer Danışmanlık Merkezi Üyesi: 2012-| Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yerleşim Komisyonu Üyesi: 2012-

Dernek/kuruluş üyelikleri ve ek görevler:

Türk Neonatoloji Derneği TC Sağlık Bakanlığı, AÇS/AP Genel Müdürlüğü, Yenidoğan Sağlığı Danışmanı | Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Gelişimi Departmanı, Teknik Danışma Kurulu (WHO/CAH/TSC) Üyesi (2001-2003) | Türk Neonatoloji Derneği üyesi | Türkiye Milli Pediatri Derneği üyesi | Türk Pediatri Kurumu üyesi

Sertifikalar:

Perinatal bakım: Uygun teknoloji planlaması (1996) | Visiting fellowship in neonatal-perinatal medicine (1997) | Eğitim becerileri (1999) | Probleme dayalı öğrenim (2001)

Uluslararası çalışma grupları:

WHO Technical Working Group on Essential Newborn Care, 1994 | UNICEF Expert’s Meeting on Newborn Health in Middle Eastern and North African Countries, 1994 | WHO Technical Working Group on Management of the Sick Newborn, 1995 | UNDP/UNFPA/WHO/World Bank XI. Meeting of the Policy and Coordination Committee, 1998 | WHO/UNICEF IMCI Country Adaptation Meeting, 1999 | UNICEF National Planning for 2001-2005 Meeting, 2000 | TSC/CAH/WHO Meeting, 2001 | TSC/CAH/WHO Meeting, 2002 | Global Forum: A Healthy Start in Life (CAH/WHO), 2002