Eğitmenler

Dr. Sevtap Velipaşaoğlu

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Doğum Tarihi: 1967 | Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | TUS: Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2000

Tıpta Uzmanlık Tezleri:

Antalya ili bölgesinde 1-15 yaş grubunda anti-hepatit A IgG seroprevalansı incelemesi | Fiziksel çocuk istismarı ile ilgili disiplin standartları: anket çalışması | Düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin hepatit b aşısına yanıtı


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- Yesilipek MA, Luleci G, Velipasaoglu S, Berker S, Yegin O. Monosomy 7 Myelodysplasia in childhood. Acta Haematologica 1994; 92: 32-36.
2- Oygur N, Nuzumlali D, Ersay A, Velipasaoglu S, Yegin O. Outcome of patients with very high bilirubin levels. Eur J Pediatr 1996;155 : 145-146
3- Etiler N, Velipasaoglu S, Aktekin M. Incidence of acute respiratory infections and the relationship with some factors in infancy in Antalya, Turkey. Pediatr Int 2002;44:64-9.
4-Etiler N, Velipasaoglu S, Aktekin M. Risk factors for overall and persistent diarrhoea in infancy in Antalya, Turkey: a cohort study. Public Health 2004; 118:62-9.
5- Akcurin S, Velipasaoglu S, Akcurin G, Gulseren M.Leptin profile in neonatal gonadotropin surge and relationship between leptin and body mass index in early infancy. J Pediatr Endocrinol and Metabolism 2005;18:189-195
6- Satilmis A, Dursun O, Velipasaoglu S. Guven AG. Severe subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and pneumopericardium after central incisor extraction in a child. Pediatric Emergency Care 2006;22:771-72.
7- Mihci E, Guney K, Velipasaoglu S. DOOR syndrome in one of the twins after intocytoplasmic sperm injection. American Journal of Medical Genetics- Part A. 2008;146(11):1483-1485.
8- Dicle O, Velipasaoglu S, Ozenci CC, Akkoyunlu G. Report of a
new case with loose anagen hair syndrome and scanning electron microscopy
findings. International Journal of Dermatology 2008;47:936-938.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Colak D, Ogunc D, Gunseren F, Velipasaoglu S, Aktekin M, Gultekin M. Seroprevalance of antibodies to hepatitis A and E viruses in pediatric age groups in Antalya, Turkey. 3rd Annual Meeting of the ESCV. Acta Microbiologica et Immunologica Hungaria 1999; 46: 386.
Artan R, Erol M, Velipasaoglu S, Yegin O. The effect of concurrent use of hepatitis B and Bacille Calmette Guerin vaccine on anti-hepatitis B response. Saudi Medical Journal 2004;25:1939-42.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1- Meltem Erol, Reha Artan, Meral Gültekin, Oktay Yiğitbaşı, Sevtap Velipaşaoğlu, Ayşen Uğuz, Olcay Yeğin. Türk Bebeklerinde Hepatit B Aşısının Etkinliği. Türk Pediatri Arşivi 2000; 35: 252-255.
2- Velipaşaoğlu S. Ülkemizde uygulanan rutin aşılarla ilgili genel öneriler. Galenos 2004; 91: 13-16
3- Etiler N, Velipaşaoğlu S. Çocukluk döneminde beslenmenin değerlendirilmesi: Birinci basamakta antropometrinin kullanımı. STED 2004; 13 (2): 50-53.
4- Velipaşaoğlu S, Yeğin O. Bakteri-virus kombine aşılarının etkinlikleri. ANKEM Dergisi 2004; 18 (Ek 2): 113-116.
5- Velipaşaoğlu S. Çocukluk çağı bakteriyel pnömonilerinden korunma . ANKEM Dergisi 2004; 18 (Ek 2): 62-65.
6- Velipaşaoğlu S. Aşılar ne zaman ulusal programda yer alır? Türkiye Klinikleri Pediatri 2004;2:944-48.
7- Velipaşaoğlu S. Çocuk ve sigara. Sosyal Pediatri Dergisi 2005;1:173-175.
8- Velipaşaoğlu S. Çalışan çocuklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2006;2:94-98.
9- Velipaşaoğlu S. Sokakta yaşayan çocuklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2006;2:99-102.
10- Velipaşaoğlu S. Türkiye’de aşıyla önlenebilir hastalıkların epidemiyolojisi. Klinik Çocuk Forumu 2007;7(2):1-6.
11- Velipaşaoğlu S. Poliomyelit aşıları: Hastalığın eradike edilmesinin öyküsü. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2007;3(11):27-33
12- Velipaşaoğlu S. Mülteci çocuklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2008; 4(6):56-61
13- Velipaşaoğlu Güney S, Yeğin O. Mukozal bağışıklama. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2008; 2(supp1):31-35.
14- Çakçak D, Çakçak B, Akaman A, Velipaşaoğlu GS, Başsorgun Cİ, Çiftçioğlu MA. Purpuranın ayırıcı tanısında yer alan akut infantil hemorajik ödem olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008;2: 84-86.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

PANELLER

1- Encapsulation of attenuated measles virus into liposomes. Fourth International Conference on Liposome Advances (13-17 Aralık 1999, Londra)
2- CMV aşıları. CMV sempozyumu (Aralık 2000, Antalya)
3- Yeni aşılar ve yeni aşılama teknikleri. İmmünoloji kursu (Denizli, 2001).
4- Bakteri-virus kombine aşılarının etkinlikleri. Ankem Kongresi (Antalya, 2004)
5- Çocukluk çağı bakteriyel pnömonilerinden korunma. Ankem Kongresi (Antalya, 2004).
6- Çocuklara Hijyen Eğitimi Nasıl Verilir? SHÇEK Hizmet İçi Eğitim Programı (Antalya, 2004).
7- Çalışan ve Sokakta Yaşayan Çocuklar. Türk Pediatri Kongresi (Ankara, 2005).
8- Çocuk ve Sigara. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi (İzmir 2005)
9- Tüberküloz tanısında 19 ve 38 Kda antijenlerine yönelik antikorların değeri. Ulusal İmmünoloji Kongresi (Bursa, 2005).
10- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj Eğitimi. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Adana,2006).
11- Televizyonun Fiziksel Çocuk Sağlığına Etkileri. Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu (Ankara, 2007)
12- Ulusal Bağışıklama Programı. İstanbul Pediatri Günleri. (İstanbul,2007).
13- Pnömokok Aşıları. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi. (Adana, 2007)
14- Çocuk Hastaların Yataklı Bakımında Renk ve Desen Etkisi. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu (Kırıkkale, 2008)

POSTERLER

1- Yirbirinci Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi
24-27 Ekim 1993, İzmir
Bilirubin Toxicity : Is it safe to wait till it reaches up to 25-29 mg/dl ?
2- Yirbirinci Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi
24-27 Ekim 1993, İzmir
Monosomy 7 in childhood: Two cases report
3- Ondokuzuncu Milli Pediatri Kongresi
4-8 Haziran 1995, Ankara
Viral hepatit B enfeksiyonuna bağlı polimyozit ve korioretinit: Olgu sunumu
4- Ondokuzuncu Milli Pediatri Kongresi
4-8 Haziran 1995, Ankara
Çalışan çocukların çalışma koşullarının çocuk istismarı ve ihmali yönünden değerlendirilmesi
5- Kırkıncı Milli Pediatri Kongresi
14-17 Ekim 1996, Gaziantep
Poliüri, polidipsi yakınması olan 3 olgunun değerlendirilmesi
6- Kırkıncı Milli Pediatri Kongersi
14-17 Ekim 1996 Gaziantep
Endikasyonu tartışmalı tiroid hormon tedavisine yaklaşım
7- Dördüncü Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi
10-13 Mayıs 2000 Bursa
Türkiye HBV aşı şemasına bağışıklık yanıtı
8- Kırkaltıncı milli pediatri toplantısı
15-19 Ekim 2002 Mersin
Epidermolizis büllozalı bir olgu sunumu
9- İkinci ulusal ana-çocuk sağlığı kongresi
4-6 Haziran 2003 İstanbul
İnek sütüne karşı ciddi hipersensitivite reaksiyonu gelişen iki süt çocuğu olgusu
10- Neonatal gonadotropin sıçraması ve infant dönemi supresyonunda leptinin rolü
Kasım 2003 Erzurum

İdari Görevler:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Koordinatör Yardımcısı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Bebek Dostu Hastane Programı Koordinatörü
Erasmus Bölüm Koordinatörü
Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Antalya Tabip Odası
Türk Talasemi Derneği
Milli Pediatri Derneği
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneği
Sosyal Pediatri Derneği
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği