Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi

Politika Notu

Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar son bulduğunda hepimiz için daha güvenli, daha sağlıklı, daha eşitlikçi bir gelecek kurabiliriz.

Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun her kesiminde çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine zarar vermekte, çocukların hayatlarında onarılması çok güç kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler ülkelerin sosyal barışını sarsmakta, adalete ve devlet sistemine olan inancı da zedelerken ekonomik olarak da sağlıklı ve yaratıcı iş gücünü etkilediği için ülkelerin kalkınmasını da olumsuz etki yapmaktadır.