Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi

Bu konuda harekete geçilmesine ve Kanıt toplanmasına yönelik bir kılavuz

Genel bir anlayışa göre şiddet sorunu, çoğu kez güvenlik ve yargı sistemleriyle ilişkilendirilmektedir. Ancak zaman içinde, halk sağlığı alanındaki mesleki çalışmaların gelişmesiyle,birlikte şiddete son verilmesi ile ilgili mücadelede, bu konuda daha kapsamlı bir disipliner yaklaşıma gerek olduğu hususu kabul edilmeye başlanmıştır;ancak böylesine bir yaklaşım yalnızca şiddete etkili bir tepki verilmesi için gerekli kapsamlı stratejiyi sağlamakla kalmamalı, en az bunun kadar önemli bir nokta olarak, şiddetin önlenmesi amacıyla, tutarlı ve kanıtlara dayalı bir strateji de ortaya koymalıdır.