Çocuklara Yatırım

Avrupa Çocuğa Karşı Kötü Muameleyi Önleme Eylem Planı 2015-2020

Çocuğa karşı kötü muamele yaygındır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde cinsel taciz yüzde 9.6, fiziksel taciz yüzde 22.9 ve duygusal taciz yüzde 29.1 oranında gösteriliyor. Çocuklara karşı kötü muamelenin, sık olarak ev halkının yaşam bozukluğu ile birlikte olduğu görülüyor. Çocuğa karşı şiddet ve diğer olumsuzluklar çocukların beyinlerinde şiddetli baskıya yol açmakta, bu da beyin gelişimini, ileride kendi sağlığı için zararlı davranışlara yönelmesine, zihninin olgunlaşmamasına, fiziksel sağlığının bozulmasına, yeterli eğitim alamamasına, sosyal ortama adapte olamamasına ve bu davranışları gelecek nesile aktarmasına neden olur. Çocuğa karşı kötü muamele ve çocukluk çağındaki diğer olumsuzluklara karşı yatırım yapmanın, sağlık açısından hemen yarar sağlayacağı ve insanların yaşamları boyunca iyilik hallerine katkısı olacağı kesindir.

Bu belge 2015-2020 yılları arasındaki 6 yıl içinde çocuğa karşı kötü muameleyi önleme yöntemlerine ilişkin bir eylem planı içermektedir. Belge, kanıta dayalı öncelikli müdahaleler üzerine odaklanmaktadır ve böylelikle sosyal yararı maddi masraftan daha kazançlı olacaktır.

Bu eylem planı, Avrupa Bölgesi Daimi Komitesi yol göstericiliğinde bir danışma süreci içinde hazırlanmıştır. Şiddet ve hasarı engelleme konusunda çalışan bilimadamları ve uzmanların ve diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınmıştır. Eylem Planı “Sağlık 2020: Avrupa Sağlık ve İyilik Hali Politikaları” ve “Çocuklara Yatırım: Avrupa Çocuk, Ergen Sağlığı Stratejisi” nin ilkeleri esas alınarak formüle edilmiştir. Çalışmadaki kanıta dayalı veriler “Çocuğa Karşı Kötü Muameleyi Önleme Avrupa Raporu”nda yayınlanmıştır.