Çocukların Hastane Bakımı

Sık Rastlanan Hastalıklara Kısıtlı Kaynaklarla Yaklaşım Rehberi

21. yüzyılda kadın ve çocuk, ailenin ve toplumun temel taşı olarak yine uygarhgm odagıdır. işte bu nedenle de ana çocuk sağlığı bir toplumunun huzurunu, gelişmişligini ve kalkınmasını belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Çocuklann yaşatılmaları, korunmalan ve gelişlirilmeleri, ruhen ve bedenen sağlıklı, iyi yelişlirilmeleri için her türlü çareye başvurulmasının önemi, dünyanın tüm ülkelerinde gorüş birliğine varılan bir konudur. Çocuğun sağlığına, eğitimine, diğer sosyal haklarına verilen önem, belki de ülkelerin, gelecekleri ile ilgili yapabilecekleri en büyük yatırımdır. Bu öyle bir yatırımdır ki, karşılığı diger hiç bir yatırımla kıyaslanmayacak kadar da büyük olmaktadır...