Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Parlamenterler Ağının Çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak için Avrupa Konseyi'nin BEŞTE BiR Kampanyasına katkısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Parlamenterler Ağının Çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak için Avrupa Konseyi'nin BEŞTE BiR Kampanyasına katkısı

Elinizdeki el kitabı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Sekreterliği tarafından hazırlanmış ve güncellenmiştir.

Elinizdeki el kitabının İngilizce’den Türkçe’ye uyarlanmasına katkı veren Uluslararası Çocuk Merkezinden Prof. Dr. Münevver Bertan, Adem Arkadaş-Thibert ve Selim Cesur’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.