Karanlığa Işık Tutmak

Türkiye'de Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarı

Son 12 yılda yayınlanan araştırmaların sistematik değerlendirmesi

Avrupa Konseyi’nin 2007 yılında onayladığı Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Lanzorete Sözleşmesi) 2011 yılında ülkemiz tarafından onaylanmış ve 2012 yılında Sözleşme yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmeyle bağlantılı olarak Avrupa Konseyi 2010 yılında çocuğa karşı cinsel şiddeti sonlandırmak için bir kampanya başlatmıştır. Avrupa Konseyi, kampanya için, Avrupa’da çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarın yaygınlığını, risk alanlarını, hangi girişimlerin etkili olduğunu anlamak için, eldeki istatistik, bilgi ve gözlemlerin bir araya toplandığı ve analiz edildiği bir değerlendirme yapmış, kampanyasını ve savunuculuk stratejisini bunun üzerine şekillendirmiştir. Bu değerlendirme Avrupa’da her BEŞ çocuktan BİRİNİN cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olduğunu ortaya koymuştur.1 Bundan dolayı Avrupa Konseyi kampanyasının adı BEŞTE BİR olmuştur.