Misyon

Aile ve toplum içinde, her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Tüm bireylerin demokratik, üretken, mutlu ve sağlıklı bir toplumda yaşamaları için çalışmalarda bulunmaktır.

İlkelerimiz

  • İnsan haklarına saygı
  • Toplum yararı
  • Geleceğe inanmak
  • Katılımcılık 
  • Dayanışma ve paylaşma 
  • İşbirliği
  • Şeffaflık